Заболяванията зачестяват през есента, в т.ч. цистит и уроинфекции