Действие на УроГард при инфекции на пикочните пътища